28η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από papmedia