Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος “ΕΞΩΣΤΡΕΦΙΑ” Ζωντανή μετάδοση

EPANIIfacebookΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα:
Παρουσίαση του προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»
Το πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013”, έχει ως Κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.
Η ενημέρωση για το πρόγραμμα θα γίνει από τα αρμόδια στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
και θα συμμετέχουν και στελέχη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 3/9 ΣΤΙΣ 20:30