Ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στέφανο Κομνηνό

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 14:00
στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» στον 3ο Όροφο του Επιμελητηρίου

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου θα αναπτύξει το θέμα:

· «Διευκόλυνση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος:

O Γ.Ε.ΜΗ.

O Ι.Κ.Ε.

O ΣΗΜΑΤΑ

O Κανόνες Διακίνησης/Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

O Ηλεκτρονικό Εμπόριο

O Σήμα Ελληνικού Προϊόντος

O Clusters» και

O άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του,

· και θα παρουσιαστεί το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .

Η Ημερίδα στο Επιμελητήριο θα μεταδοθεί live από το site του Επιμελητηρίου Σερρών