Εκδήλωση για την βράβευση των παιδιών των μελών του Επιμελητηρίου Σερρών, που πέτυχαν στα ΑΕΙ-ΤΕΙ