Ενημερωτική Ημερίδα με σκοπό την πληροφόρηση των Επιχειρηματιών