Ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ποιότητα και τα αναπτυξιακά εργαλεία στον τομέα των τροφίμων και της εστίασης

People eating roast pork in Bavarian restaurant

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας:

1ο Μέρος: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Ø «Παρουσίαση Τμήματος Εκπαίδευσης – Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων και Εθελοντών σε συσσίτια»:

Εισηγητής: Ευάγγελος Μουρελάτος – Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης – Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.

Ø «Υπηρεσίες του Τμήματος Ενημέρωσης του ΕΦΕΤ προς Πολίτες και Επιχειρήσεις»

Εισηγητής: Κατερέλος Νικόλαος – Προϊστάμενος Τμήματος Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.

2ο Μέρος : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ – LEADER

Στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER

Ø «3η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER – δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων»

Εισηγητής: Καλογερούδης Ιωάννης – Πολιτικός Μηχανικός της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.»