Ενημερωτική ημερίδα για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η εκδήλωση αφορά αποκλειστικά Συμβούλους, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που
δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της Ημερίδας
09.30 – 10.00 Προσέλευση
10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί
10.30 – 11.00 Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» – 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
στήριξης έτους 2016 – Επιλεξιμότητα – Διευκρινήσεις
Πανοπούλου Κλεοπάτρα, Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ
11.00 – 12.00 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις
12.00 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 13. 00 Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών – 1η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
στήριξης έτους 2016 – Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
Τσιατούρας Ευθύμιος, Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ΕΥΕ ΠΑΑ
13.00 – 14.30 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις