Ενημερωτική ημερίδα: Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Παρουσίαση προγράμματος : Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 .Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 ώρα 19:00 (7.00 μ.μ.) στη Δημοτική Αίθουσα «ΡΟΜΕΟ» ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ